/

Final Britains Got Talent 2009

Diversity WINNERS!!!
/

Robinson

Skitprogram och skitvinnare!
/

Mors dag på söndag!

Mors dag är en högtid som uppmärksammar moderskapets mödor och firar minnet av ens moder, men är även en  kommersiel högtid som i Sverige inträffar den sista söndagen i maj. Dagen är officiell flaggdag i Finland, men dock ej allmän flaggdag i Sverige, men flaggning är vanligt förekommande.

 

Dagen introducerades i Philadelfia 1908 av amerikanskan Ann Jarvis för att på årsdagen av hennes egen mors, Anna Jarvis bortgång hedra dennas minne. Den 10 maj 1908 hölls därför en gudstjänst med fokus på fjärde budet och moderskärlek. Kyrkan pryddes av Jarvis själv och till alla besökare delades vita nejlikor ut, moderns favoritblomma.

 

Dagen spreds i resten av USA under de närmaste åren och blev 1914 officiell helgdag. Även till Europa kom seden, först till Storbritannien och sedan till Skandinavien. I Sverige firades mors dag första gången 1919 på initiativ av Cecilia Bååth-Hålmberg

 

I The Encyclopædia Britannica heter det: ”En högtid som härrör från modersdyrkan i det forntida Grekland. Regelrätt modersdyrkan med ceremonier för Kybele eller Rhea, gudarnas stora moder, utövades den 15 mars över hela Mindre Asien.” — (1959), band 15, sid. 849.

 

Mors dag firas i de flesta västerländska länder men på olika datum: USA, Danmark, Tyskland och Finland andra söndagen i maj, i Storbritannien och Irland fjärde söndagen i fastan (dvs tre veckor före påsk), Norge andra söndagen i februari, i Sverige sista söndagen i maj. I Argentina tredje söndagen i oktober. Att Sverige firar två veckor senare än USA är troligtvis beroende på att våren är längre kommen då och chansen att plocka färska blommor är större.

Reklam för "morsdagspresenter" och "morsdagsmiddag" är vanligt.

I år inträffar mors dag den 31 maj.

 

Texten kommer härifrån

 WSPA